Tạo tài khoản thành viên MediaEdu.

Giới thiệu

MediaEdu

MediaEdu là chương trình nâng cao năng lực nghiệp vụ báo chí-truyền thông theo tiêu chuẩn quốc tế. Các nghiệp vụ được đào tạo của MediaEdu được cập nhật, hiện đại, có tính thực tiễn cao và khả thi trong môi trường báo chí Việt Nam. Giảng viên là những nhà báo được đào tạo ở nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và quốc tế. Các khóa học của MediaEdu được thực hiện theo hình thức học trực tuyến và đào tạo trực tiếp. Học viên tốt nghiệp được nhận chứng chỉ của MediaEdu.

Học nghiệp vụ trực tuyến

Các khóa học trực tuyến cho phép học viên chủ động về thời gian và địa điểm, phù hợp với lịch trình bận rộn của nhà báo và cho phép các nhà báo không ở Hà Nội cũng có thể tham gia. Học viên sẽ được cấp quyền truy cập vào các video bài giảng, làm bài tập thực hành là các bài báo thực tế. Giảng viên trực tiếp hướng dẫn và sửa bài tập. Bài tập thực hành là bài báo hoặc tin tức chất lượng cao, có thể đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Giảng viên chính

Trần Lệ Thùy là Thạc sĩ ngành Khoa học Phát triển, Đại học Oxford, Anh và cử nhân Đại học Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô có nhiều năm kinh nghiệm là nhà báo trong nước và quốc tế tại Thời báo Kinh tế Việt Nam, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Tuổi Trẻ TPHCM, VnExpress và Reuters News. Cô đăng bài và video trên các cơ quan báo chí quốc tế như The Guardian, AFP, the International Herald Tribune, CNN, Far Eastern Economic Review… Cô được nhận giải nhất và giải đặc biệt Nhà báo của các nước Châu Á đang phát triển tại Gỉai thưởng Báo chí các nước Châu Á đang phát triển tại Tokyo 2004 và giải báo chí về xã hội thông tin Panos London/GKP tại Hội nghị Thượng đỉnh Xã hội thông tin Liên Hiệp Quốc, 2005. Thùy là học giả nghiên cứu báo chí tại Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, Đại học Oxford, 2008-2011.

Khóa học

View All

Viết bài sâu (Feature) chuyên nghiệp

281
0
2,999,000 ₫

Nghiệp vụ viết tin

112
0
2,590,000 ₫

Báo chí dữ liệu

50
0
3,990,000 ₫